Loterijas periods: 15.06.2022-31.08.2022 Loterijas atļaujas: Nr. 7314
1. PĒRC
jebkuru TICHĖ dabīgo minerālūdeni
2. REĢISTRĒ
pirkuma čeku
Laimē!
Laimē!
Hotel Jūrmala SPA dāvanu kartes
500 EUR vērtībā
6 x 1l TICHĖ
Minerālūdens komplekti

REĢISTRĀCIJA

Reģistrācija ir beigusies.

UZVARĒTĀJI

500 Eur vērtībā SPA kuponi
Hotel Jūrmala Spa

15.06.2022-12.07.2022

Olga Vorobjova

13.07.2022-09.08.2022

Gaļina Lovceviča

10.08.2022-30.08.2022

Dmitrijs Bebriss

6 x 1l TICHĖ Minerālūdens
komplekti

15.06.2022-28.06.2022

Oskars Strazdiņš

Elīna Strazdiņa

Lāsma Rage

Arnis Šteinbergs

Nataļja Funtikova

Andris Vegners

Edmunds Paulis Vegners

Baiba Šlukuma

Ilze Vasiļjeva

Sandis Osmanis

Laila Ļesnaja

Jeļena Šukste

Elīna Repše-Caune

Nataļja Funtikova

Gaļina Lovceviča

Laura Marija Salmiņa

Ieva Veismane-Paķe

Ilvars Šilkins

Maris Serjogins

Jūlijs Černauskis

Linda Šteinberga

Aivars Šteinbergs

Aija Šteinberga

Arnis Šteinbergs

Aivars šteinbergs

Aija Šteinberga

Andris Trokša

Monta Kuzmicka

ilze šlesere

Daina Āboltiņa

Jevgenijs Kozlovs

Baiba Sutugova

Aigars Stanhens

inta cibiņa

Gaļina Lovceviča

Jeļena Jurševica

Jevgenijs Kozlovs

Oleksandr Sitniko

Valters Grunde

Jeļena Šukste

Marianna Rižanova

Daniels Kizilovs

Aleksandr Jakubjonoks

Daiga Lāce

Tatjana Pogrebņaka

Andris Ekerts

Marianna Rižanova

Daina Āboltiņa

Līga Černauska

Lubova Ignatjeva

Inga Baranova

Valters Grunde

Daina Āboltiņa

Inga Baranova

29.06.2022-12.07.2022

Daina Āboltiņa

Jevgenijs Kozlovs

Zigmunds Milzarājs

Katrīna Visocka

Inese Lenša

Jeļena Šukste

Andra Karaša

Andra Karaša

Irēna Ļesnaja

Sanita Strupule

Maija Vegnere

Ervands Barojans

Māris Serjogins

Olga Vorobjova

Valentina Kozlova

Līga Černauska

Ilze Vasiļjeva

Jānis Jaksons

Gaļina Lovceviča

Elīna Strazdiņa

Daina Āboltiņa

Jeļena Šukste

Valentina Kozlova

Daiga Lāce

Gunita Rukmane

Vita Eihmane

Tatjana Tobolceva

Gints Mucenieks

Anda Blūme

Antons Skudra

Ilona Prikule

Vita Eihmane

Jevgenijs Kozlovs

Aivars Rukmanis

Olesja Boroha

Vija Uškāne

Elīna Strazdiņa

Oskars Strazdiņš

Viktors Kačalovs

Eleonora Augustāne

Inese Šteinberga

Ainārs Pabērzs

Elviss Lagimovs

Ligita Mūrniece

Eduards Kalniņš

Arturs Giļmanšins

Natālija Lučina

Natālija Lučina

Dace Grise

OTO Vasiļjevs

Nikolajs Prikulis

Inese Šenberga

Guntis Šuksts

Māris Serjogins

13.07.2022-26.07.2022

Jolanta Černauska

Marija Majorkova

Daina Āboltiņa

Jevgenijs Traščenoks

Jelena Jurkjane

Zenta Zālīte

Janis Urbasts

Māris Everts

Jūlijs Černauskis

Māris Everts

Valentīna Govorina

Eduards Baumanis

Maris Serjogins

Maris Serjogins

Lelde Vegnere

Natālija Lučina

Sanita Drozde

Baiba Rozentāle

Edvins Labeckis

Katrina Dankovska

Katrina Dankovska

Vija Uskāne

Sandra Vicinska

Irina Jaremčuka

Andris Riekstins

Līga Lukjanska

Eduards Baumanis

Ainis Mūsiņš

Marija Arsenjeva

Oksana Dankovska

Arnis Jakobsons

Vida Baltokiene

Inguna Skujiņa

Viktors Mazurins

Elviss Lagimovs

Andra Karaša

Jevgenijs Kozlovs

Krisjanis Kuzmickis

Petrs Mokanu

Iveta Gabuža

Ilona Reitere

Gaļina Lovceviča

Māris Everts

Olga Jurkjane

Dace Grise

Evalds Filipavics

Anzelika Filipaviciene

Anzelika Filipaviciene

AstrīdaPabērza

Iveta Mazure-Zaharevska

Marina Jevtušenko

Inese Galvanovska

Arturs Pušpurs

Andrejs Krilovs

27.07.2022-09.08.2022

Mārtiņš Šenbergs

Gundars Rošāns

Evalds Filipavics

Ivars Trušelis

Ivars Bebrišs

Sandra Bērziņa

Sandra Bērziņa

Arina Cvetkova

Daina Eglīte

Anzelika FiliIpaviciene

Andrejs Dankovskis

Vita Eihnamne

Karīna Rudzāte

Nataļja Gmerņicka

Bruno Frīdenbergs-Ansbergs

Līga Černauska

Agnese Gustaite

Mārtiņš Šenbergs

Iveta Gabuža

Iveta Gabuža

Aivars Jekimovs

Daina Āboltiņa

Inese Šteinberga

Agris Lagzdiņš

Iluta Lazdiņa

Valters Vasiļevskis

Inga Vaivode

Andris Senkans

Janis Skuts

Ivars Skujiņš

Ivars Skujiņš

Raimonds Rozīts

Gaļina Lovceviča

Valdis Pelšs

Līga Jodgude

Sanita Vjakse

Oto Vasiļjevs

Janīna Smirnova

Andra Karaša

Zigurds Štegmanis

Mārtiņš Šenbergs

Ivars Zeiļuks

Valentīna Kozlova

Anita Caune

Jeļena Šukste

Jevgeņijs Ļitvinovs

Edgars Celms

Ieva Stikane

Jana Lipovska

Valērijs Rubins

Tatjana Naidenova

Oļegs Kozlovs

Jekaterina Andrejeva

Irēna Dunaja

10.08.2022-23.08.2022

Lauma Lapiņa

Valdas Filipavicus

Andra Karaša

Martins Grunskis

Evija Albina-Alba

Viktors Kačalovs

Maris Skuts

Līga Lukjanska

Gaļina Lovceviča

Evita Albertiņa

Inga Līviņa

Janina Lotko

Ivars Skujiņš

Irēna Ļesnaja

Behmanis Silvija

Edgars Zeimula

Ļubova Ignatjeva

Dārta Logina

Andris Govorins

Anzelika Filipaviciene

Līga Lukjanska

Jūija Šmikova

Tatjana Vucane

Inguna Skujiņa

Gunārs Budrevičs

Irina Ivanova

Dagnija Trūle

Oļegs Čaščenko

Kristīne Urnike

Katrina Dankovska

Gunārs Cāzers

Jevgenijs Kozlovs

Andis Strungs

Igors Lazarevs

Olga Lazareva

Jurita Mikovica

Guntis Suško

Pjotrs Sedovs

Maksims Toločins

Anda Putniņa

Liga Briede

Maija Kataja- Paegle

Jeļena Šukste

Gaļina Lovceviča

Liene Kaminska

Vita Vītiņa

Tatjana Ornicane

Mikalai Barokha

Aigars Mazaļevskis

Ilona Beizītere

Katrina Dankovska

Renāte Karule

Inese Bartkēviča

Sanita Drozde

24.08.2022-30.08.2022

Viktora Paškoviča

Katrina Dankovska

Valdis Matvejs

Gunita Rukmane

Inese Šenberga

Artūrs Trufanovs

Linda Neimane

Eduards Seņkovs

Inese Šenberga

Zinaida Kārkliņa

Ilze Vasiļjeva

Anzelika Filipaviciene

Valdas Filipavicus

Janina Lotko

Eleonora Augustāne

Linda Neimane

Artis Inda

Sandra Bērziņa

Diāna Žitkova

Armands Ļitvinovs

Baiba Šlukuma

Iveta Rige

Jūlija Šmikova

Ineta Andersone

Jānis Maurāns

Olesja Boroha

Inga Dzelve-Klepere

Ivars Skujiņš

Jevgenijs Kozlovs

Daina Āboltiņa

Loterijas “PIEREDZES VASARA AR TICHĖ” noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

 • 1.1 Loterijas preču ražotājs un izplatītājs ir AB „ŽEMAITIJOS PIENAS”, (juridiskā adrese: Sedos iela 35, Telši, 87101, Lietuva, ar juridiskās personas kodu: 180240752), loterijas organizētājs SIA “Sorbum LV”, (juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552).
 • 1.2 Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā visos veikalos, kuros tiek izplatīta TICHE
 • 1.3 Loterijas sākums ir 2022. gada 15.jūnijs. Loterija beidzas 2022. gada 31. augustā.
 • 1.4 Lai piedalītos loterijā, personai ir jānopērk jebkurš 1(viens) TICHE produkts, kuru var iegādāties tirdzniecības vietās, laika posmā no 2022. gada 15.jūnija līdz 2022. gada 30. augustam.
 • 1.5 Loterijā var piedalīties Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas loterijas laikā fiziski atrodas valsts teritorijā, lai saņemtu jebkuru balvu.

2. Balvu fonds:

 • 2.1. 3 (trīs) Hotel Jūrmala SPA dāvanu kartes, katra 500 EUR vērtībā
 • 2.2. 300 (trīs simti) TICHE produktu iepakojumi, katrā 6 x 1L pudeles;
 • 2.3. Kopējais balvu skaits ir 303 (trīs simti trīs);
  Kopējais balvu fonds ir 2670,00 EUR (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit eiro 00 centi), iesk. 21% PVN.

3. Loterijas dalībnieku iespējas laimēt:

 • 4.1. Lai piedalītos loterijā, cilvēkam ir jānopērk jebkurš 1 (viens) TICHE produkts, laika posmā no 2022. gada 15. jūnija līdz 2022. gada 30.augustam;
 • 4.1.1 Loterijā reģistrētais čeks ir jāsaglabā līdz 2022.gada 16.septembrim, kas kalpos kā pierādījums dalībai loterijā, laimesta saņemšanai.
 • 4.2. Par katru pirkumu, kas ietver 1 (vienu) TICHE produktu, pircējam ir jāsaņem pirkuma čeks, kurā minēts TICHE produkta nosaukums un jāreģistrē pirkuma čeks balvu izlozei mājas lapā https://tiche.lt/lv/akcija/, ievadot šādu informāciju:
 • 4.2.1. vārds, uzvārds;
 • 4.2.2. e-pasta adrese;
 • 4.2.3. tālruņa numurs;
 • 4.2.4. pirkuma čeka numurs.
 • 4.3. Pēc veiksmīgas reģistrācijas parādīsies apstiprinājuma teksts.
 • 4.4. 1 (vienu) čeka numuru var reģistrēt tikai 1 (vienu) reizi.
 • 4.5. Loterijas dalībniekam ir iespēja piedalīties loterijā vēlreiz, veicot citu TICHE produkta pirkumu un reģistrējot jaunā pirkuma čeka numuru, kā minēts 4.2. punktā. Dalības reižu skaits ir neierobežots.

5. Reģistrācijas periodi un laimētāju noteikšana:

 • 5.1. Dalībnieki var reģistrēties saskaņā ar 4.2. punktā minēto kārtību no 2022. gada 15.jūnija līdz 2022. gada 30.augustam plkst. 23.59.
 • 5.1.1. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2022. gada 15.jūnija līdz 2022. gada 28.jūnijam plkst. 23.59, piedalīsies pirmajā izlozē 2022. gada 29.jūnijā. Šajā dienā tiks noteikts 54 (piecdesmit četri) TICHE produktu iepakojuma laimētāji.
 • 5.1.2. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2022. gada 29.jūnija līdz 2022. gada 12.jūlijam plkst. 23.59, piedalīsies otrajā izlozē 2022. gada 13.jūlijā. Šajā dienā tiks noteikts 54 (piecdesmit četri) TICHE produktu iepakojuma laimētāji. Kā arī 13.jūlija izlozē tiks noteikts 1 (viens) Hotel Jūrmala SPA dāvanu kartes 500 EUR vērtībā laimētājs, starp reģistrācijām, kas veiktas no 2022. gada 15.jūnija līdz 2022. gada 12.jūlijam plkst. 23.59
 • 5.1.3. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2022. gada 13.jūlija līdz 2022. gada 26.jūlijam plkst. 23.59, piedalīsies trešajā izlozē 2022. gada 27.julijā. Šajā dienā tiks noteikts 54 (piecdesmit četri) TICHE produktu iepakojuma laimētāji.
 • 5.1.4. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2022. gada 27.jūnija līdz 2022. gada 9.augustam plkst. 23.59, piedalīsies ceturtajā izlozē 2022. gada 10.augustā. Šajā dienā tiks noteikts 54 (piecdesmit četri) TICHE produktu iepakojuma laimētāji. Kā arī 10.augusta izlozē tiks noteikts 1 (viens) Hotel Jūrmala SPA dāvanu kartes 500 EUR vērtībā laimētājs, starp reģistrācijām, kas veiktas no 2022. gada 13.jūlija līdz 2022. gada 9.augustam plkst. 23.59
 • 5.1.5. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2022. gada 10.augusta līdz 2022. gada 23.augustam plkst. 23.59, piedalīsies piektajā izlozē 2022. gada 24.augustā. Šajā dienā tiks noteikts 54 (piecdesmit četri) TICHE produktu iepakojuma laimētāji.
 • 5.1.6. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2022. gada 24.augusta līdz 2022. gada 30.augustam plkst. 23.59, piedalīsies sestajā izlozē 2022. gada 31.augustā. Šajā dienā tiks noteikts 30 (trīsdesmit) TICHE produktu iepakojuma laimētāji. Kā arī 30.augusta izlozē tiks noteikts 1 (viens) Hotel Jūrmala SPA dāvanu kartes 500 EUR vērtībā laimētājs, starp reģistrācijām, kas veiktas no 2022. gada 10.augusta līdz 2022. gada 30.augustam plkst. 23.59
 • 5.2. Izlozes notiks 2022. gada 29.jūnijā, 13.jūlijā, 27.jūlijā, 10.augustā, 24.augustā un 31.augustā plkst. 12:00, SIA “Sorbum LV” birojā.
 • 5.3. Izloze notiks loterijas organizatoru telpās: SIA “Sorbum LV”, Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552, Rīga. Izlozes tiks veiktas izmantojot speciāli radītu formulu laimētāju noteikšanai (=INT(RAND()*dalībnieku skaits).

6. Laimētāju paziņošana:

 • 6.1. Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti tīmekļa vietnē https://tiche.lt/lv/akcija/ līdz nākošās dienas plkst. 23.59.
 • 6.2. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2022. gada. 31. augustā līdz plkst. 23:59 un būs pieejams https://tiche.lt/lv/akcija/ līdz 2022. gada 16.septembrim.

7. Balvu saņemšana:

 • 7.1. Par laimēto balvu izsniegšanu SIA “Sorbum LV” pārstāvji divu dienu laikā pēc izlozes sazināsies ar balvu laimētājiem pa e-pastu, zvanot, vai sūtot īsziņu uz loterijā reģistrēto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, kā arī laimesta ieguvējs var uzzināt par savu laimestu, apskatot uzvarētāju sarakstu mājaslapā https://tiche.lt/lv/akcija/
 • 7.2. Balvas tiek uzglabātas SIA „Sorbum LV” birojā, Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552, Rīgā.
 • 7.3. Laimētājs varēs saņemt balvu ar Omniva starpniecību. Lai saņemtu balvu ir jānosūta laimējušā čeka kopija pilnā izmērā uz epasta adresi: loterijas@sorbum.eu ar norādi Tiche loterija. Klāt ir jāpievieno informācija par piegādes adresi uz kuru nosūtīt balvu kā arī tālruņa numuru uz kuru sūtīt paziņojumu par balvas piegādi. Vairāk informācijas rakstot uz epastu loterijas@sorbum.eu vai zvanot uz +371 25133909.
 • 7.4. Ja balvu ieguvēji līdz 2022. gada 16. septembrim nebūs pieteicies balvas saņemšanai, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Organizatoru īpašumā.

8. Ierobežojumi un krāpnieciska piedalīšanās:

 • 8.2. Gadījumā, ja laimētāji:
 • 8.2.1. nepilda šajā dokumentā izklāstītos noteikumus,
 • 8.2.2. ir norādījuši nederīgu e-pasta adresi vai tālruņa numuru,
 • 8.2.3. pēc organizatoru pieprasījuma neiesniedz čeku, kas atbilst ievadītajam čeka numuram,
 • 8.2.4. ir vienu čeku reģistrējuši vairākas reizes,
 • 8.2.5. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
 • 8.2.6. ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
 • 8.2.7. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
 • 8.2.8. nav reaģējuši uz paziņojumu par laimētāju pa e-pastu vai tālruni septiņu (7) dienu laikā pēc pirmās loterijas organizatora veiktās sazināšanās reizes,
 • 8.2.9. nav izņēmuši savu(-as) balvu(-as) līdz 2022. gada 16. septembrim
 • 8.2.10. ir veikuši darbības, kas rada pamatotas šaubas par atbilstību noteikumiem, Organizatori patur tiesības balvu neizsniegt.

10. Sūdzības iesniegšana un tās izskatīšanas kārtība

 • 10.2. Ar šo loteriju saistītās sūdzības ir jāiesniedz rakstveidā, pilnībā izklāstot sūdzību un apgalvojumus, pievienojot dokumentus vai kopijas ar atsauci uz šo sūdzību. Sūdzība ir jānosūta uz SIA “Sorbum LV”, reģistrācijas Nr. 40103605552, adrese: Jūrkalnes iela 15/25, LV-1046, Rīga, vai pa e-pastu uz loterijas@sorbum.eu, līdz 2022. gada 31. augustam (pasta zīmoga datums). Loterijas organizators izskata sūdzību un atbild 30 dienu laikā.

11. Nobeiguma noteikumi

 • 11.2. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka informācija un personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
 • 11.3. Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un tam, ka loterijas organizatori un to norīkotās personas drīkst apstrādāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai, publicēšanai https://tiche.lt/lv/akcija/ , laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt loterijas balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
 • 11.4. Loterijas Organizētājs neatbild par personas jebkādiem izdevumiem, kas ir saistīti ar piedalīšanos loterijā.
 • 11.5. Balvas vērtību nevar saņemt skaidrā naudā vai citu preču veidā.
 • 11.6. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par ierakstiem, kas ir zuduši un/vai nav atgūti, ir bojāti vai kavēti, vai ko nav iespējams nosūtīt sakarā ar tehniskām kļūdām vai jebkāda cita no tā neatkarīga iemesla dēļ.
 • 11.7. Organizators neatbild par pakalpojumu pārtraukumiem sakarā ar tehniskām problēmām, sistēmas vai programmatūras kļūmēm, kavējumiem vai citām problēmām, kas var ietekmēt dalībnieku spēju piedalīties loterijā vai izmantot tīmekļa vietni.
 • 11.8. SIA “Sorbum LV” darbinieki nav tiesīgi piedalīties loterijā.
 • 11.9. Jūs varat izlasīt pilnus noteikumus https://tiche.lt/lv/akcija/