NACIONALINĖS AKCIJOS „TICHĖ ATGAIVINA, TROŠKULĮ MALŠINA!“ – TAISYKLĖS

 1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS: AB „Žemaitijos pienas“, įmonės  kodas 180240752 , juridinis adresas Sedos g. 35, LT 87101 Telšiai, Lietuva.
 2. ŽAIDIMO VIETA: Visos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios parduotuvės, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais (punktas Nr.3).
 3. ŽAIDIME DALYVAUJANTYS PRODUKTAI:
Eil. Nr. EAN kodas (pakuotės EAN kodas) Produkto  pavadinimas Talpa, ml Įpakavimas
1 4771096223944 Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ “ 0,75 PET
2 4771096222770 Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ Kids“ 0,5 PET
3 4771096222787 Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“ 0,33 Stikle
4 4771096223111 Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“ 0,75 Stikle
5 4771096222794 Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“ 0,33 PET
6 4771096222800 Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“ 0,5 PET
7 4771096222817 Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“ 1 PET
8 4771096222824 Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“ 2 PET
9 4771096222831 Silpnai gazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“ 1,5 PET
10 4771096222886 Gazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“ 0,33 Stikle
11 4771096223104 Gazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“ 0,75 Stikle
12 4771096222893 Gazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“ 0,33 PET
13 4771096222909 Gazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“ 0,5 PET
14 4771096222916 Gazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“ 1,5 PET
15 4771096222930 Gazuotas citrinų skonio stalo vanduo „TICHĖ“ 1,5 PET
16 4771096224040 Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“ 1,5 PET

 1. PRIZAI:
Eil. Nr. Prizo pavadinimas Kiekis, viso
1 Brendinti mėlyni „TICHĖ“ šaldytuvai 6
1.1. Tichė šaldytuvuose vanduo (Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „TICHĖ“, 1,5 l) 576 (96 vnt. x 6)
2 Negazuoto natūralaus mineralinio vandens „TICHĖ“, 1,5 l pakuotės (1,5 l x 6 ) 400 pakuočių (2400 vnt.)
 1. ŽAIDIMO TRUKMĖ

5.1. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2020 m. rugsėjo 30 d. (paskutinė Žaidimo diena).

5.2. Žaidimo produktai gali būti parduodami ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime, Žaidime dalyvauja tik taisyklių 5.1. p. numatytu laikotarpiu įsigyti produktai.

 1. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS:

6.1. Kas savaitę bus renkami laimėtojai. Vyks 6 (šeši) laimėjimų traukimai žemiau nustatytu grafiku:

Etapo Nr. Registracijos laikotarpis Laimėti prizai ir jų kiekis Laimėtojų nustatymo data
1 2020.08.17 – 2020.08.23;

00.00 val. – 23.59 val.

 1. 1 (vienas) „TICHĖ“ šaldytuvas su mineraliniu vandeniu (Negazuoto natūralaus mineralinio vandens „TICHĖ“ 1,5 l – 96 vnt. (devyniasdešimt šeši).
 2. Negazuoto natūralaus mineralinio vandens „TICHĖ“ 1,5 l  66 vnt. (šešiasdešimt šešios) pakuotės po 6 vnt.
2020.08.24
2

2020.08.24 – 2020.08.30;

00.00 val. – 23.59 val.

 1. 1 (vienas) „TICHĖ“ šaldytuvas su mineraliniu vandeniu (Negazuoto natūralaus mineralinio vandens „TICHĖ“ 1,5 l – 96 vnt. (devyniasdešimt šeši).
 2. Negazuoto natūralaus mineralinio vandens „TICHĖ“ 1,5 l  66 vnt. (šešiasdešimt šešios) pakuotės po 6 vnt.
2020.08.31
3

2020.08.31 – 2020.09.06;

00.00 val. – 23.59 val.

 1. 1 (vienas) „TICHĖ“ šaldytuvas su mineraliniu vandeniu (Negazuoto natūralaus mineralinio vandens „Tichė“ 1,5 l – 96 vnt. (devyniasdešimt šeši).
 2. Negazuoto natūralaus mineralinio vandens „TICHĖ“ 1,5 l  66 vnt. (šešiasdešimt šešios) pakuotės po 6 vnt.
2020.09.07
4

2020.09.07 – 2020.09.13;

00.00 val. – 23.59 val.

 1. 1 (vienas) „TICHĖ“ šaldytuvas su mineraliniu vandeniu (Negazuoto natūralaus mineralinio vandens „Tichė“ 1,5 l – 96 vnt. (devyniasdešimt šeši).
 2. Negazuoto natūralaus mineralinio vandens „TICHĖ“ 1,5 l  66 vnt. (šešiasdešimt šešios) pakuotės po 6 vnt.
2020.09.14
5

2020.09.14 – 2020.09.20;

00.00 val. – 23.59 val.

 1. 1 (vienas) „TICHĖ“ šaldytuvas su mineraliniu vandeniu (Negazuoto natūralaus mineralinio vandens „Tichė“ 1,5 l – 96 vnt. (devyniasdešimt šeši).
 2. Negazuoto natūralaus mineralinio vandens „TICHĖ“ 1,5 l  66 vnt. (šešiasdešimt šešios) pakuotės po 6 vnt.
2020.09.21
6

2020.09.21 – 2020.09.30;

00.00 val. – 23.59 val.

 1. 1 (vienas) „TICHĖ“ šaldytuvas su mineraliniu vandeniu (Negazuoto natūralaus mineralinio vandens „TICHĖ“ 1,5 l – 96 vnt. (devyniasdešimt šeši).
 2. Negazuoto natūralaus mineralinio vandens „TICHĖ“ 1,5 l  70 vnt. (septyniasdešimt) pakuočių po 6 vnt.
2020.10.01

6.2. Kas savaitę lošimo metu remiantis atsitiktinumo principu, kompiuterinėmis programomis, bus nustatyta: 1 etape –  67 (šešiasdešimt septyni), 2 etape – 67 (šešiasdešimt septyni), 3 etape – 67 (šešiasdešimt septyni), 4 etape – 67 (šešiasdešimt septyni), 5 etape – 67 (šešiasdešimt septyni) 6 etape – 71 (septyniasdešimt vienas)laimėtojai, kuriems bus įteikti 4.1. punkte nurodyti prizai.

 1. ŽAIDIMO DALYVIAI:

7.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys ir pasiekiami  Lietuvos Respublikos teritorijoje Žaidimo laikotarpiu (2020-08-17 (Žaidimo pradžia) 2020-09-30 (Žaidimo pabaiga)), vienu pirkimu įsigiję bet kurios rūšies natūralaus mineralinio vandens „TICHĖ“ produktą ir įvykdę žaidimo sąlygas, nurodytas 7.3. punkte.

7.2. Žaidime dalyvaujantys produktai nurodyti Punkte Nr.3.

7.3. Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su įmone AB „Žemaitijos pienas“,  taip pat su asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su šia įmone (įskaitant jų šeimų narius, tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).

 1. DALYVAVIMO SĄLYGOS:

8.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu (nuo 2020-08-17 iki 2020-09-30) vienu pirkimu įsigyti bet kurį iš 3-iame punkte  išvardintų  “ TICHĖ“ natūralaus mineralinio vandens produktų.

8.2. Pirkimo kvito (čekio) numeris registruojamas https://tiche.lt/akcija žaidimo registracijos formoje. Kvitas (čekis) išsaugomas iki laimėtojų paskelbimo, laimėjimo atveju prieš atsiimant prizą, kvito (čekio) kopija pateikiama arba nurodytu el. pašto adresu info@tiche.lt   arba atsiimant prizą.

8.3. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą vienu metu įsigydamas bet kurį AB „Žemaitijos pienas“ TICHĖ“ natūralaus mineralinio vandens produktą iš išvardintų 3-iame punkte, tačiau vieną pirkimo kvitą (čekį) registruoti galima tik vieną kartą.

8.4. Atsiimant taisyklių 6 punkte nurodytus prizus, pateikiamas pirkimo kvitas (čekis) (kopija taipogi gali būti išsiųsta nurodytu el. paštu: info@tiche.lt).

8.5. Jei, taisyklių 6.1. punkte nurodytų prizų laimėtojas, el. paštu neatsiunčia pirkimo kvito (čekio) ir nepateikia jo atsiimant prizą, gautą perkant akcijos produktus, prizas nėra išduodamas.

8.6. Asmuo registracijos formoje pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo Taisyklėmis ir sąlygomis, ar registruodamasis internetiniame puslapyje https://tiche.lt/akcija, patvirtina, kad sutinka, jog jo įvestus asmeninius duomenis gautų bei tvarkytų Loterijos organizatorius AB„ Žemaitijos pienas“. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir su tuo susijusiais tikslais.

8.7. Registracijos metu bus renkami šie dalyvio asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, parduotuvės pavadinimas, kvito (čekio) Nr. Registruodamiesi Žaidimui, Jūs sutinkate, kad Žaidimo organizatorius tvarkytų su Jumis susijusius duomenis, laikydamasis šių Taisyklių bei taikomų teisės aktų reikalavimų. Registruodamiesi Žaidimui ir pateikdami savo kontaktinius duomenis, Jūs sutinkate, kad mes Jums nurodytais kontaktais išsiųsime priminimą dėl ateityje vyksiančių žaidimų-loterijų vietos bei laiko.

8.8. Visais atvejais yra laikoma, kad dalyvio tėvų pareigų turėtojai, leidimą besiregistruojančiam dalyviui dalyvauti Žaidime bei sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, yra  davę.

8.9. Informuojame Jus, jog Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. Paštu info@tiche.lt taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

8.10. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Loterijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi, kurie po Žaidimo per 12 (dvylika) mėnesių bus sunaikinti iš duomenų bazės.

8.11. Duomenų tvarkymui mes taikome visus saugos ir tvarkymo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos bei kituose įstatymuose. Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

8.12. Žaidimo dalyvis informuojamas, kad dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad tuo atveju, jei taps laimėtoju, taps AB „Žemaitijos pienas“ „TICHĖ“ natūralaus mineralinio vandens ambasadoriumi, kuris gerąją žinią perteiks kitiems asmenims (dalyvavimas spaudos, socialiniuose, internetiniuose, TV kanaluose), o Organizatorius turės teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse 12 mėnesių nuo laimėtojų paskelbimo bei esant atskiram šalių susitarimui aktyviai viešins AB „Žemaitijos pienas“ produktų vardą. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą.

8.13. Žaidimo Užsakovas-Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Žaidimo taisykles bei sąlygas.

 1. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS:

9.1. Žaidimo nugalėtojai bus paskelbti kas savaitę interneto svetainėje https://tiche.lt/akcija per 2 (dvi) darbo dienas po laimėtojų traukimo ir ten publikuojami 2 (dvi) savaites po paskutinės žaidimo dienos.

9.2. Žaidimo Organizatorius su savaitės laimėtoju susisieks per 2-dvi savaites po žaidimo laimėtojo paskelbimo registracijos formoje nurodytais kontaktais.

9.3. Jeigu dėl Žaidime dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2020 10 14 d., laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui perduotas nebus.

9.4. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus akcijos metu, kai su laimėtojais negalima susisiekti.

 1. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

10.1. Taisyklių 6.1. punkte nurodyti prizai laimėtojams Lietuvoje bus pristatomi asmeniškai AB „Žemaitijos pienas“ sąskaita, apie prizo pristatymo laiką su laimėtoju sutarus iš anksto.

10.2. Visi laimėtojai sąrašuose paskelbti asmenys, atsiimdami prizą, privalo pateikti Žaidimo organizatoriui laimingojo pirkinio kvitą ( čekį) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

10.3. Jei Žaidimo laimėtojas yra asmuo neturintis 16 metų, prizo atsiėmimo metu jo interesus turi atstovauti tėvai arba globėjai, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę bei ryšį su žaidimo laimėtoju patvirtinantį dokumentą.

10.4. Jei laimėtojas negali atsiimti prizo pats, tą gali padaryti jo įgaliotas asmuo (pvz., šeimos nariai, giminaičiai, draugai ir t.t.). Įgaliotas asmuo turi pateikti laimingąjį pirkinio kvitą, laimėtojo asmens dokumento kopiją bei laisvos formos įgaliojimą.

10.5. Atsiimdamas prizą, laimėtojas ir Žaidimo organizatorius pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Atsiėmę prizą ir pasirašę priėmimo-perdavimo aktą, prizų laimėtojai neturi teisės kreiptis į žaidimo užsakovus/organizatorius ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

10.6. Neatsiėmus prizo iki 2020 10 14 d. ar neteisingai nurodžius adresą, jis grąžinamas Žaidimo Organizatoriui, bei tampa jo nuosavybe, laimėtojas nebegali pretenduoti į prizą.

10.7. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

10.8. Prizai nekeičiami į kitus prizus.

10.9. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

 1. ŽAIDIMO PAKEITIMAS/NUTRAUKIMAS

11.1. Žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Taip pat Žaidimo organizatorius pasilieka teisę vienašališkai daryti šių Taisyklių pakeitimus iš anksto informuojant apie tai interneto svetainėje adresu https://tiche.lt/akcija , Tichė Facebook ar Instagram paskyroje.

11.2. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti žaidimo taisykles, jas viešai paskelbdamas https://tiche.lt/akcija .

 1. DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!