RĪCĪBAS CILVĒKI – AMBICIOZIE

Tiem, kas tiecas īstenot izvirzītos mērķus

TICHĖ ir ūdens brīviem cilvēkiem, kuri arvien meklē ko jaunu. Tie ir brīvi cilvēki, kas dzīvo “šeit un tagad”, ambiciozi, viņi zina, ko vēlas, un uz ko tiecas, interesējas par veselīgu dzīvesveidu. Viņi sliecas sasniegt savus mērķus profesionālajā jomā, personīgajā dzīvē, pastāvīgi meklē informāciju, cenšas pilnveidoties un ņemt no dzīves vislabāko. Viņi ir aktīvi, mīl intensīvu dzīvesveidu, pilsētas troksni un ar entuziasmu stājas pretim problēmām.

TICHĖ – dabas brīnums brīviem cilvēkiem, kuri arvien meklē ko jaunu.